Фотограф
Непознат
Место
Битола
Моментална состојба
Активна џамија

Хатуније

Џамијата Хатуније била изграден во 1903 година, и представува последна изградена османлиска џамија во Битола. Се наоѓа на местото викано Богдај бунари. Се претпоставува дека џмаијата ја основала жена или дека е посветен на култот на муслиманската светица Рабије Хатун. Овој култ на Балканот го донеле дервишите, а во Албанија на неа има посветено теќе.
Објектот бил граден на правоаголна основа и е со скромни димензии 13,5 м. x 8,55 м. со портик на западната страна. Има декорација со украсни плочки и скромни декорации на шерефето.