Фотограф
Непознат
Место
Битола
Моментална состојба
Непостоечка џамија
Шериф џамија

Шериф џамија

Шериф беј џамијата била подигната во 1828 година од страна на охриѓанецот Махмудзаде Шериф Ахмед беј. Џамијата се наоѓа позади Музичкото училиште. Објектот е само парцијално зачуван. Граденa е на правоаголна основа, неокласичен европски стил со штуко орнаментација. Објектот во современоста нема религиозен каракер и се користи како стамбен објект.