Фотограф
Непознат
Моментална состојба
Непостоечки објект
Место
Битола

Американско училиште

Не се знае кога точно е изградено ова училиште. Историските ивори посочуваат два датуми, а тоа се 1865 година и 1873 година. На почетокот било замислено да биде наменето за девојчиња, но набргу потоа започнале да се примаат и машки ученици. Сместено било на просторот околу денешната библиотека, Авдентистичката црква и поранешната српска боголсовија, која всушност се вселила во дел од просториите на училитето по Првата светска војна. Основоположници на училиштето биле J.W. Bairds, E.W Jenneys, W.E. Locke и многу други. Според некои истражувања, се добиваат и податоци дека ова училиште било, во суштина, испостава на надалеку прочуениот Роберт Колеџ од Истанбул.  Школувањето во ова училиште било беспатно, и интересно е што тука покраај христијаните во некои случаи биле примани и муслимани. Со текот на времето, училиштето започнало да врши дејност и на сиропиталиште. Во училиштето се изучувале мноштво на предмети: математика, алгебра, тригонометрија, физика, хемија, книговодство, филзоофија, хигиена краснопис, еститка и редица други предмети. Интересно е да е се споемене дека во ова училиште учеле Катерина и Григори Цилка, брачнот пар кој стана познат по аферата Мис Стон. Училиштетот одлично функционирало до Првата светска војна, кога американската мисија отворила и болница. По војната училиштето полека замирало за целосно да биде затворено во 1924 година. Објектите на училиштетот ги превзеле други институции. Училишниот комплекс на Американското училиште денес не постои во целост.