Фотограф
Виктор Трајановски и непознат
Моментална состојба
Постоечки објект
Место
Скопје
Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам Шенѓул амам

Шенѓул амам
Шенѓул амам се наоѓал во Скопската чаршија, непосредно до Куршумли ан. Заедно со него и со урнатата Казанџилер џамија која се наоѓала од јужната страна на овој ан, сочинувале значаен урбанистички комплекс. 
Не се располага со точни податоци за времето на градењето на Шенѓул амамот. Не е познат неговиот прв основач, макар што според податоците од вакафнамето на Муезин-оџа, може да се каже дека амамот му припаѓал на вакафот на личноста со името Хаџи Мехмед. Во секој случај, овој амам бил изграден уште во XV век.
Не е познато ниту како амамот го добил називот „шенѓул“, кој е архаичен збор со значење: жив, весел, радосен. Во буквален превод би значело „весела, радосна ружа“. Од вакуфнамето се дознава дека Шенѓул амамот со вода се снабдувал од водоводот што го изградил Муезин-оџа за шадрванот во Дуќанџик џамија и за Куршумли ан. Откако престанал да функционира како амам се користел како магацински простор. Како таков го пречекал и земјотресот од 1963 година кој му нанесел големи оштетувања и кога најмногу настрадал просторот на гардеробата. Се урнала целата купола заедно со делови од ѕидовите. Шенѓул амамот бил од типот на единични амами. Се одликувал со складни димензии и имал површина од 600 м2. Фасадите биле многу живописни поради начинот на градење и примената на градежниот материjал, камен и тула. Во амамот се влегувало низ влез поставен на јужната фасада. На овој дел му било обрнато посебно внимание, тој бил импозантен и обилувал со богата декорација. 
Покрај големата просторија на гардеробата Шенѓул амамот се состоел уште од малку затоплениот простор како и од просторот за бањање. Од малку затоплениот простор, посетителот на амамот преоѓал во просторот за бањање кој се состоел од средиштен дел со три проширувања како и од три халвети кои биле сместени помеѓу проширувањата. Халветот што се наоѓа во североисточниот агол бил таканаречениот „вруќ“ халвет. Шенѓул амамот поседувал извонредна декорација.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer