Фотограф
Непознат
Моментална состојба
Непостоечки објект
Место
Скопје
Идадија Идадија Идадија Идадија Идадија Идадија Идадија

Идадија
Со примена на реформите во образованието, во втората половина на 19 век, руждиите, идадиите и ислаханите биле отворени и на овие простори.на крајот на 19 век, од вкупно 619 рушдии низ целиот Девлет, 159 биле во Румелија (кај нас). Во Скопје имао 19 (9 машки и една женска), во Битола 7.
Околу 1885 год. Идадии биле отворени во Скопје и Битола. Според изјавите на Салих Асим, градоначалникот на Скопје, Скопската идадија ја изградил валијата хафиз Мехмед паша. Во ова идадија образованието траело 8 години (веројатно четирите години во рушдије биле вклучени во ова бројка, иако не се наведува) и можеле таму да одат ученици од сите вери.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer