Фотограф
Непознат
Моментална состојба
Постоечки објект
Место
Битола

Магазата

Магазата е камен објект граден на правоаглна основа кој се состои од призмје и кат. Била изградена во XIX век и служела како магацин за трговски добра. Објектот има едноставна фасада, скромно орнаментирана, а покривот е направен со камени плочи. Во Битола постоеле повеќе вакви магази односно магацини од кои најголемиот дел биле со дрвена констурукција, па често страдале во бројните пожари кои го зафаќале градот. Денес објектот служи како гларија и културен центар.