Фотограф
Непознат
Моментална состојба
Непостоечки објект
Место
Битола

Хотел Ројал

Овој хотел важел за еден од најсовремените и најдобро опремени хотели од тоа време во Битола. Објектот бил на приземје и кат, со убав двор. Интересно е да се напомене дека во овој објект бил сместен штабот на Ахмед Нијази бег, водачот на Младотурската револуција. Хотелот нудел одлична храна и беспрекорна хигиена. Во 1913 година гостин во овој хотел бил и престолонаследникот и подоцна крал на кралството СХС Александар Караѓорѓевиќ. Во негова чест тука се одржала голема вечера кога присуствувале градските власти и првенци. По Првата светска војна објектот се користел како хотел и како изложбен простор. Неговата дејност продолжила и за време на Втората светска војна, но како Дом на културата. Забележан е податок дека во 1942 година на 17 мај била одржана изложа на книги, проследена со музички перформанс. Денес на местото на објектот постои станбена зграда.