Фотограф
Непознат
Место
Скопје
Моментална состојба
Непостоечко турбе
Ибни Пајково турбе Ибни Пајково турбе Ибни Пајково турбе Ибни Пајково турбе Ибни Пајково турбе

Ибни Пајково турбе 

Турбето се наоѓало во дворот на истоимената џамија, на левиот брег на Вардар, покрај Камениот мост. Имало квадратна основа и било покриено со купола. Било градено во камен и тула поставени во наизменични редови, а припаѓало кон отворен тип турбиња. Урнато е во 1925 год