Фотограф
Виктор Трајановски
Место
Скопје
Моментална состојба
Непостоечка џамија
Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара)

Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара)

Хаџи Мухјидин џамија (Фарфара) се наоѓала во близина на џамиите Џедид Иса-бег и Хаџи Хајредин. Изградена била во хиџ. 991 (1583) година што се гледало од натписот над влезот во џамијата, како и од запазеното вакафнаме датирано со хиџ. 1001 (1592) година. Од вакафнамето, меѓу другото го дознаваме и следното: дека градителот на овој објект бил Хаџи Мухјидин, син на Абдул Вехаб, жител на маалото Ибни Пајко во Скопје; дека џамијата била изградена десет години пред составувањето на овој документ како и тоа дека таа се наоѓала во околината на Дикилиташ во Скопје.
Изгледот на оваа џамија со текот на времето бил изменет како резултат на претрпените општетувања и поправките во текот на нејзиното повеќевековно постоење. 
Со поместувањето на северниот ѕид од џамијата, и влезот во минарето се нашол во молитвениот простор (додека претходно во минарето се влегувало од тремот).
На местото на старата џамија денес во изградба е нова, помодерна џамија која со своите архитектонски карактеристики отскокнува од првобитниот изглед.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer